Conferentie

Om arbeid in de agrarische en fresh warehousing sector toekomstbestendig te maken is innovatie op het gebied van robotisering en artificial intelligence essentieel. Samenwerking tussen industrieën kan dit borgen, ook voor de lange termijn.

24 januari 2019

13:00 - 18:00

Robotisering biedt kansen

Er is een tekort aan arbeiders in de agrarische en fresh warehousing sector. Zeventig procent van de aardbeientelers denkt niet voor alle vacatures seizoenarbeiders te kunnen vinden. De verwachting is dat een kleine 1.200 vacatures niet kunnen worden ingevuld. Bijna de helft van de asperge telers verwacht dat ze een kwart van de behoefte aan handjes niet krijgt ingevuld. Van de 1.500-1.600 benodigde stekers, komen de werkgevers er dus 350-400 tekort. 


Blue Engineering, Fresh Park Venlo en topsector Agri&Food slaan de handen ineen om de juiste sprekers, bedrijven en ondernemers bij elkaar te brengen om deze uitdaging aan te vliegen.


Robotisering zal een belangrijke rol spelen in het vormen van onze toekomst. Samen bepalen we hoe.


“Het huidige ecosysteem biedt geen garantie meer voor innovatie op lange termijn. Partnerships zijn noodzaak in deze tijd!” 

Willem Endhoven

Managing Director
High Tech NL

Jeroen Rondeel

Blue Engineering

John Vrolijk

Scelta Essenza

Willem Endhoven

High Tech NL

De sprekers

Herbert ten Have

Fizyr

Kees de Gooijer

TKI Agri&Food

Dagvoorzitter

Rondleiding door

12:30 Ontvangst


13:00 Welkom door Kees de Gooijer, Chief Inspiration Officer TKI Agri&Food, is dagvoorzitter en voorziet de middag van een interessante dialoog. 


13:15 Willem Endhoven, Managing Director High Tech NL, spreekt vanuit zijn expertise in innovatief high tech en het collectieve belang van de sector voor lange termijn innovatie. Hij zet de mogelijkheden voor robotisering in de agro food sector uiteen. 


13:45 Herbert ten Have, CEO van Fizyr, zal ons meenemen in de wereld van deep learning vision software voor geautomatiseerde picking van variërende parcels. En vooral hoe dit kansen biedt voor robotisering in de agro food sector. 


14:15 Pauze

14:30 Jeroen Rondeel, Managing Director Blue Engineering, strijdt voor een betere wereld op basis van techniek. Hoe gaat technologische innovatie zorgen voor een goede werkomgeving en wat hebben we in de afgelopen jaren eigenlijk al bereikt?

15:00 We bezoeken de nieuwe, geautomatiseerde Fabriek van Scelta, onder begeleiding van John Vrolijk, Plant Manager bij Scelta Essenza op Fresh Park Venlo. Hij laat ons praktijk voorbeelden zien van hoe fabrieken kunnen inspelen op de uitdaging omtrent arbeidskrachten. 


16:00 Break-out sessie


17:00 Borrel


18:00 AfsluitingProgramma

Fresh Park Venlo is de spil in het web in de Europese foodlogistiek. Ruim 100 bedrijven zorgen er samen voor dat dagelijks miljoenen Europeanen het lekkerste vers op hun bordje kunnen scheppen. 

WAAR IS HET?

Fresh Park Venlo

Venrayseweg 102  

5928 RH Venlo